Turizmdə marketinqin məqsədi və əsas anlayışları

“Marketinq“ sözü ingilis sözündəki market (bazar) sözündən əmələ gəlmişdir və onun mənası bazar fəaliyyəti, daha doğrusu bazar fəaliyyətinin öyrənilməsi deməkdir. Lakin bu anlayış “marketinq“ sözünün mahiyyətini bütövlüklə açmır, çünki “marketinq“ sözü özü – özlüyündə daha geniş məna daşıyır və iqtisadi anlayış kimi daha çox sahəlidir.

Hər şeydən əvvəl “marketinq“ – iqtisadi bir prosesdir. Bu prosesi aydın təsəvvür etmək üçün “marketinq“  sözünün mənasını hərtərəfli izah etməyə ehtiyac duyulur. “Marketinq“ iqtisadi proses kimi istehsal olunan məhsulu istehlakçıdan alıcıya istiqamətləndirən fəaliyyətdir. Bu baxımdan “marketinq“ istehsalçı ilə istehlakçı arasında təmas yaradır, bununla da, xidmətlərin və malların satışını asanlaşdırır və əks əlaqə yaradır, bu isə alıcılara lazım olan malların istehsalına komək edir.

Marketinqin əsas prinsipi isə  “ tələbatı tapın və ancaq alıcıya lazım olan malları və xidmətləri istehsal edin və tələbatı ödəyin ”. Deməli, “marketinq” bazarın potensial tərəfləri arasındakı (satıcılar və alıcılar) münasibətləri təkcə mallar və xidmətlər mübadiləsi ilə deyil, eyni zamanda informasiya mübadiləsi ilə də tənzimləyir. Məhsulun istehsalçılara artdıqca, marketinqə olantələbat da bir o qədər artırş Bu şəkildə qurulan bazar münasibətləri rəqabətli bazar iqtisadiyyatı adlanır. Bu yazının davamını oxu

Advertisements

Amazing trip to Guba with Weblog team

I will write how we spent the day, what we did and what I learnt. At 8 a.m we (20 people of Weblog team and ITC) left to Guba. The way to Guba was very interesting in bus. We talked, laughed, listened to music and made jokes. On the way we did cold snack( sandwich and water). At 10 a.m  we reached “The World of Carpets”   Association in Guba. This is the museum of Guba’s carpets. About this association…

“The World of Carpets” Association was created in 2006. It has 210 members. The main aims of this organization are bringing the suggestions and problems in the sphere of carpet making to the government notice, researching of the ways to the international markets, creating of projects for saving and improving the masters in this sphere of art which number became decrease day by day, finding and renewaling the old folk patterns which are going to be lose or already have been lost, improving of young artists on carpet patterns, saving the plants for natural dyes and creating the laboratory of natural dyes and finding the ways of solving the problems which concerns this art. Bu yazının davamını oxu

“My Azerbaijan” contest in meaning “PhotoArt” project

“My Azerbaijan” is the biggest virtual contest which took place in Azerbaijan, continued 2 weeks and participated more 17 000 people.

Firstly I want to write how we prepared to this measure and my duty there. Two days ago my friend ( Fuad  Asgerov – the head of  “Ireli” Production) wrote in our group who can help him with some work to realize this measure. Of course, if some of my friends needs help I am always ready to help him/her…

One day ago the measure we divided work among us. And my duty was to call the members of this contest (P.S First I called the finalists of 1st, 2nd, 3rd  places :)), to invite them, to write the diplomas and certificates. Bu yazının davamını oxu

The Impression From My Education World

Firstly I want to speak about how I entered the university. It was 2 years hard work. When I prepared for exam I had aim that I shall study without compensation. Because they (my parents) had already paid for my preparations…

23 July 2010… Exam started at 11:00. I am anxious. Test books were already distributed…   13:00… Exam finished… Dad was waiting for me outside. (P.S I didn’t say that he had taken me to the entrance exam) And he was more anxious than me 🙂 ) Now I am at home and wait my tests’ answers. Evening I calculated them… And 567 point L It was bad. Because I waited from myself high result. But I didn’t lose heart) After week I had to write 15 places where I wanted to study. 7th place I had written Baku State University-Tourism and hotel administration. I was accepted there. Before the university lessons started I thought that this isn’t mine. Because it was the profession where you must be hospitable, affable. And I wasn’t so… Bu yazının davamını oxu

Gənclərin problemləri

Müasir gənclər, onların problemləri və nailiyyətləri haqqında müxtəlif fikirlər səslənir. Azərbaycan gənclərinin
problemləri əsasən iki hissəyə bölünürlər: Birinci – bütün dünya gənclərinə xas olan problemlər, ikincisi isə yalnız Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan problemlərdir. Bu əsasən, sosial yönümlü problemlərdir ki, bunlara da aşağıdakılar aiddir: Məşğulluğ, işədüzəlmə və sosial müdafiə problemi

Gənclərin məşğulluğ problemi hökumətin nəzər-diqqətində olan əsas problemlərdən biridir. Vaxtı ilə bu problem prezident İlham Əliyevin seçki kompaniyasında da öz yerini tapmışdır. Bu günə bu problemlə bağlı dövlət proqramları mövcuddur ki, bunlara da «Yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması üzrə dövlət Proqramı» «Azərbaycan gənclərinin inkişafı üzrə dövlət Proqramı» və «Regionların inkişafı üzrə dövlət Proqramı» aiddirlər. Bu proqramlar çərçivəsində kənd təsərrüfatı və fermerliyə dəstək, yeni iqtisadi infrastrukturların yaradılması və digər regional layihələr realizə olunurlar. Bu yazının davamını oxu

Gənclər təşkilatları

Hal-hazırda Azərbaycan ərazisində böyük sayda gənclər təşkilatları fəaliyyət göstərir. Onlardan 170-ı gənc lər
QHT-ları kimi qeydiyyatdan keçmişlər. Bu təşkilatların heyətinə habelə 68 Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının (1995-
ci ildə təsis olunmuş) üzvləri də daxildirlər. QHT-lərin sayı artır və onların fəaliyyət sferası genişlənir. Hökumətin
gəncləri hakimiyyətlə yaxınlaşdırmaq səyləri gənclərin ictimai-siyasi cəhətdən fəallaşmasına səbəb olub. Hal-hazırda
Gənclər və idman nazirliyi gənc QHT-lər haqqında «Gənclərin qeyri-hökumət təşkilatları» adlı kitab buraxmaq
məqsədi ilə məlumat toplayır.
ARGTMŞ fəal iş aparır, xüsusəndə bu fəaliyyətdə onlara müxtəlif nazirliklər və dövlət qurumları da dəstək
olurlar. ARGTMŞ artıq 5 ildir ki Avropa Gənclər forumunun üzvüdür. Bu təşkilat 40 ölkədən olan gəncləri birləşdirir
və ildə iki dəfə üzv təşkilatlarının nümayəndələrinin görüşlərini təşkil edir. Avropa Gənclər Fondu QHT-lərə maliyyə
yardımını da təşkil edir. Gənc QHT-ləri və ARGTMŞ-nı əhəmiyyətli şəkildə azərbaycan hökuməti də dəstəkləyir.
Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti praktiki olaraq bütün həyati sektorlarda özünü göstərir: həm
təhsil sistemində, həm sosial sektorda, həm də ictimai siyasi istiqamətdə.

Barcelo Opens Bavaro Palace Deluxe Mega Resort in Dominican Republic

Boasting an innovative Club House and Entertainment District unlike any other, in addition to a variety of suites to accommodate families and singles alike, the Barcelo Bavaro Palace Deluxe has opened the doors to its all-new, all inclusive mega resort.

The all-new Club House offers state of the art entertainment and unlimited dining options promising guests an experience unlike any other. Inspired by the lights, glamour and style of Las Vegas, the Club House theater is the place to be for spectacular nightlife. Additionally, the Club House boasts a nightclub, casino and shopping district with 16 stores for guests to enjoy the all-inclusive experience of their dreams. Sip on an original Barcelo cocktail while a live DJ spins today’s hottest dance beats in the nightclub, or try your luck on both slot machines and table games in the 24-hour casino.

%d bloqqer bunu bəyənir: